Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Golden Ratio มีความสำคัญกับงานออกแบบโลโก้ยังไง? จำเป็นมากแค่ไหนในการออกแบบผลงาน?

Golden Ratio มีความสำคัญกับงานออกแบบโลโก้ยังไง? จำเป็นมากแค่ไหนในการออกแบบผลงาน?

เพราะศิลปะคือธรรมชาติที่สอดแทรกอยู่ในชีวิตของเรามาอย่างยาวนาน ในยุคกรีกโบราณมีการค้นพบความไม่สมดุลแฝงอยู่ในธรรมชาติมากมาย และพวกเขาก็ให้ชื่อเรียกสิ่งเหล่านั้นว่า “Phi (Φ)” หรือที่เราเรียกในปัจจุบันว่า  Golden Ratio หรือ สัดส่วนทองคำ

Golden Ratio หรือ สัดส่วนทองคำ เป็นศาสตร์ที่นักออกแบบเลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน พอๆ กับการใช้ “กฎสามส่วน” ในการถ่ายรูปของช่างถ่ายภาพ แต่สำหรับรูปแบบของการนำ Golden Ratio ไปใช้อาจมีความซับซ้อนกันอยู่เล็กน้อย และเพื่อให้เข้าใจคำนี้กันมากขึ้น เรามาทำความรู้จักคำๆ นี้ไปพร้อมกันค่ะ

ต้นกำเนิด Golden Ratio

Golden Ratio หรือ สัดส่วนทองคำ เป็นแนวคิดที่มีต้นกำเนิดมาแล้วกว่า 2,200 ปี จากหลักการทางคณิตศาสตร์ โดย ชายชาวกรีก ชื่อว่า  Euclid (ยูคริด) ที่เป็นการนำส่วนประกอบของคณิตศาสตร์มาใช้ในการวัดมาตรส่วนและคำนวนการก่อสร้าง

Euclid (ยูคริด) ชายชาวกรีก ผู้ให้กำเนิดแนวคิด Golden Ratio

ในอีก 2000 ต่อมา ศตวรรษที่ 15 ผู้คนก็เริ่มนำแนวคิดนี้มาใช้คำนวณในงานต่างๆ มากมาย และสำหรับคนที่หยิบแนวคิดนี้มาใช้ในงานศิลปะคนแรก ก็คือ Leonado Da Vinci (ลีโอนาโด้ ดา วินซี)

Leonado Da Vinci ได้มองเห็นความพิเศษจากมาตรส่วนนี้ โดยเขาเชื่อว่าเมื่ออัตราส่วนนี้ไปอยู่ที่ไหนก็มักจะมีแรงดึงดูดเสมอ อีกทั้ง อัตราส่วนนี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ และเข้าใจว่ามนุษย์ก็คือธรรมชาติ เราทุกคนคือสัดส่วนที่พระเจ้าใช้ในการสร้างมนุษย์ขึ้นมา

ตัวอย่างผลงานของ Leonado Da Vinci ที่ใช้หลักการ Golden Ratio ผสมผสานกับงานศิลปะ

ภาพวาด Mona Lisa โดย Leonado Da Vinci ด้วยหลักการ Golden Ratio
ภาพวาด The Last Supper โดย Leonado Da Vinci ด้วยหลักการ Golden Ratio

Golden Ratio เป็นสัดส่วนที่เกิดจากเลข Fibonacci

Fibonacci คือ ตัวเลขที่เกิดจากการบวกกันของเลขคู่หน้าไปเรื่อยๆ จนเกิดค่าเฉลี่ยความต่างอยู่ที่สัดส่วน 1:1.618 

ซึ่งหากเราสังเกตุ ก็จะสามารถพบเห็นตัวเลข Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233) แฝงอยู่ในธรรมชาติได้ทั่วไป เช่น

สิ่งของในธรรมชาติที่แฝงด้วยตัวเลข Fibonacci

และสำหรับตัวเลขของ Golden Ratio 1:1.618 เราก็สามารถพบเห็นสัดส่วนตัวเลขนี้ได้จากธรรมชาติรอบตัวได้เช่นกัน

การเทียบสัดส่วน Golden Ratio ในงานออกแบบ

1 : 1.618 = 1000px : 1618px

วิธีการสร้าง Golden Ratio ด้วย Illustrator

1. สร้างสี่เหลี่ยมจตุรัส ลากเส้นแบ่งครึ่ง ดึงเส้นเฉียงจากล่างกลาง ไปขวาบน

2. ปรับองศาเส้นเฉียงให้นอนลง 90 องศา

3. สร้างสีเหลี่ยมจตุรัส (หมายเลข 2) ให้พอดีเส้นขั้นแนวนอน จะได้อัตราส่วนแนวยาว 1.618 พอดี

4. สร้างสี่เหลี่ยมจตุรัสเพิ่มไปเรื่อยๆ จาก 1 ไป 2 ไป 3 ไป 4 ไป 5 ไป 6 จะได้อัตราส่วน 1.1618 ที่เป็นลักษณะรูปสามเหลี่ยมก้นหอย

5. สร้างวงกลมเข้าไปในสี่เหลี่ยมทุกอัน

6. สร้างเส้นโค้งจากมุม ไปยังอีกมุมตรงข้ามทุกอัน จะได้ลักษณะเส้นเกลียว

 

ตัวอย่างแบรนด์ที่ใช้หลักการ Golden Ratio ในการออกแบบ

APPLE

cr. fastcodesign.com

TOYOTA

cr. pinterest.com

Google

cr. google.com

Pepsi

cr. pinterest.com

Leave a comment