Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Golden Ratio มีความสำคัญกับงานออกแบบโลโก้ยังไง? จำเป็นมากแค่ไหนในการออกแบบผลงาน?

Golden Ratio มีความสำคัญกับงานออกแบบโลโก้ยังไง? จำเป็นมากแค่ไหนในการออกแบบผลงาน?

เพราะศิลปะคือธรรมชาติที่สอดแทรกอยู่ในชีวิตของเรามาอย่างยาวนาน ในยุคกรีกโบราณมีการค้นพบความไม่สมดุลแฝงอยู่ในธรรมชาติมากมาย และพวกเขาก็ให้ชื่อเรียกสิ่งเหล่านั้นว่า “Phi (Φ)” หรือที่เราเรียกในปัจจุบันว่า  Golden Ratio หรือ สัดส่วนทองคำ Golden Ratio หรือ สัดส่วนทองคำ เป็นศาสตร์ที่นักออกแบบเลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน พอๆ กับการใช้ “กฎสามส่วน” ในการถ่ายรูปของช่างถ่ายภาพ แต่สำหรับรูปแบบของการนำ Golden Ratio ไปใช้อาจมีความซับซ้อนกันอยู่เล็กน้อย และเพื่อให้เข้าใจคำนี้กันมากขึ้น เรามาทำความรู้จักคำๆ นี้ไปพร้อมกันค่ะ ต้นกำเนิด Golden Ratio Golden Ratio หรือ สัดส่วนทองคำ เป็นแนวคิดที่มีต้นกำเนิดมาแล้วกว่า 2,200 ปี จากหลักการทางคณิตศาสตร์ โดย ชายชาวกรีก ชื่อว่า  Euclid (ยูคริด) ที่เป็นการนำส่วนประกอบของคณิตศาสตร์มาใช้ในการวัดมาตรส่วนและคำนวนการก่อสร้าง Euclid (ยูคริด) ชายชาวกรีก ผู้ให้กำเนิดแนวคิด Golden Ratio ในอีก 2000 ต่อมา ศตวรรษที่…

Read More