Skip to content Skip to footer

BOOKLET DESIGN

ออกแบบบุ๊ค หรือ แคตตาล็อค

บริการออกแบบและช่วยควบคุมการผลิตบุ๊คเลท และ แคตตาล็อคสินค้าคุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาการตรวจพรูฟกับโรงพิมพ์อีกต่อไป เราจัดการให้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงการส่งมอบ

"ออกแบบรูปเล่มให้สวยงาม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร"

Original Design

ออกแบบตามงานโดยเฉพาะ ให้น่าสนใจ ไม่ได้แค่จับวางบนเทมเพลทจนดูเหมือน ๆ กับของคนอื่น

Resize to Fit Different Media

ปรับแต่งขนาดต่างๆได้สำหรับนำไปใช้กับสื่อต่าง ๆ

Print and/or Digital

สามารถเลือกนำไปใช้ได้ทั้งงานพิมพ์ หรือ ไฟล์ดิจิตอล

PAST WORKS