Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
marketing funnel

อย่าพึ่งเสียเงินยิงโฆษณาออนไลน์ ถ้าคุณยังไม่รู้จัก Marketing Funnel

โพสต์นี้เราจะเพื่อนๆ มารู้จักกับวิธีกรองลูกค้า ด้วยกลยุทธ์ “Marketing Funnels” กลยุทธ์ที่จะช่วยวางแผนการตลาดให้มีประสิทธิภาพ สามารถปิดดีลการขายได้แบบสวยๆ กันค่ะ

Read More