Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Marketing Communication Design คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไรกับการสื่อสารการตลาด

Marketing Communication Design คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไรกับการสื่อสารการตลาด

ในช่วงที่ธุรกิจหรือการทำแบรนด์บนออนไลน์กำลังเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด ทำให้สื่อโฆษณาต่างๆ ได้มีการถูกเผยแพร่กันไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งบางแคมเปญก็อาจจะเห็นผลได้ในทันทีในระยะเวลาอันรวดเร็ว หรือในบางแคมเปญก็อาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยกว่าจะได้เป็นที่รู้จักในตลาด

ซึ่งสิ่งที่ทำให้แคมเปญเหล่านั้นเกิดการสื่อสารที่สามารถเข้าไปถึงใจของผู้บริโภคได้ การสื่อสารการออกแบบ จึงเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานที่จะต้องพิจารณาถึง รูปแบบของการสื่อสาร การสร้างการรับรู้ระหว่างสินค้าและผู้บริโภค หรือ วิธีการที่ใช้ในการนำเสนอ เป็นต้น

Marketing Communication Design คือ

กระบวนการทำธุรกิจที่มุ่งเน้นในเรื่องของการสื่อสารทางการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ การยอมรับ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค ไปจนถึงการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านการโฆษณา สื่อดิจิทัล การเขียนบทความ หรือ Email 

และเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ถึงสิ่งที่แบรนด์กำลังต้องการสื่อสาร “การสื่อสารต้องมีความสอดคล้องกับแบรนด์” ทำให้หลักการทำงานของ Marketing ต้องมีความสอดคล้องกับการ Design เพื่อให้ภาพรวมของการสื่อสารเกิดประสิทธิภาพ หรือ ผลลัพธ์ของการ Communication ที่ดี

เพราะหาก Marketing ที่ขาดการ Design อย่างไร้ทิศทาง ก็เปรียบเหมือนกับธุรกิจที่มีแผนงานทุกอย่างเต็มไปหมด แต่ไม่สามารถถ่ายทอดสิ่งสำคัญไปสู่ผู้บริโภคให้รับรู้ได้ จนทำให้แบรนด์ไร้ความน่าดึงดูด และ ขาดความน่าเชื่อถือในที่สุด

Marketing without design is lifeless, design without marketing is mute.
— Von R. Glitschka

หลักการออกแบบการสื่อสาร

 1. เข้าใจในตัวแปรที่มีผลกับแคมเปญ
  ในฐานะ “แบรนด์” อาจเป็นการเข้าใจในเรื่องของบริษัท หรือ ในมุมมองของผู้บริหาร
  ในฐานะ “เอเจนซี่” อาจเป็นการเข้าใจใน Mission ลูกค้า สินค้า/บริการ หรือ บริบทของสถานการ์ณในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญที่ต้องการสื่อสาร

 2. รู้เป้าหมายที่ต้องการและสิ่งที่ต้องการให้เกิด
  รู้ว่าแคมเปญที่ทำจะตอบโจทย์ธุรกิจหรือแบรนด์ได้อย่างไร มีความต้องการให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นอย่างไร รวมไปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไร

 3. เข้าใจในสิ่งที่ต้องการสื่อสารและความรู้สึกที่ต้องการให้เกิด
  เข้าใจให้ถึงแก่นที่ต้องการสื่อสาร เพื่อตั้งโจทย์ในการออกแบบให้มีความชัดเจนและตรงประเด็น รวมไปถึงความรู้สึกที่ต้องการส่งต่อไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะมีผลต่อการออกแบบ Mood&Tone ที่กันไม่ให้เกิดการดึงดูดที่ผิดออกไปจากประเด็นที่ต้องการจะสื่อ

 4. เข้าใจในกลุ่มเป้าหมาย
  ส่วนสำคัญที่ควรรู้ก่อนการออกแบบการสื่อสาร เพื่อสร้างความน่าดึงดูด เราควรรู้จักพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายว่าพวกเขามีการเสพสื่อ หรือ รับการสื่อสารผ่านช่องทางไหน มีความสนใจในเรื่องอะไร และอะไรเป็นสิ่งกระตุ้นที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดผลลัพธ์ได้ตามเราต้องการ

ประเภทการออกแบบที่ใช้ในการสื่อสาร

สำหรับในปัจจุบันที่พฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการใช้ชีวิตอยู่บน “ออนไลน์” มากขึ้น ทำให้การออกแบบการสื่อสารทางการตลาดเกิดช่องทางใหม่ๆ ที่ช่วยให้ธุรกิจและผู้บริโภคสามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในรูปแบบของ ข้อความ ประโยค หรืองานออกแบบสื่อ ที่เปิดโอกาสให้แสดงผลงานออกมาได้อย่างสร้างสรรค์

 • Art / Illustration
  การสร้างองค์กระกอบภาพในการสื่อสาร เช่น รูปภาพสัญลักษณ์ ภาพประกอบ การทำภาพกราฟิก ภาพถ่าย
 • Typography
  การออกแบบตัวอักษร ขนาด ความหนาบางของตัวอักษร ระยะห่างระหว่างบรรทัด ระยะห่างตัวอักษร การจัดช่องไฟ
 • Graphic Design
  การออกแบบกราฟิกที่แสดงออกทางความคิดโดยการใช้เครื่องมือกราฟิกต่างๆ ไปสู่การวาง Layout และองค์ประกอบภาพ การเลือกภาพสัญลักษณ์ และคำพูดที่เหมาะสมเพื่อแสดงเนื้อหาต่างๆ
 • Writing / Editing
  การเขียนข่าว การเขียนบทความ การเขียนนิยาย การเขียนเรื่องสั้น สารคดี โฆษณาขายสินค้า
 • Interactive Design
  การออกแบบการสื่อสารที่สามารถโต้ตอบและสร้างให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ เช่น แอปพลิเคชัน เกม AR/VR โฆษณา ณ จุดขาย สื่อโซเชียล มีเดีย แพลตฟอร์มบริหารองค์ความรู้ (KM) Video Steaming
 • Visual Identity
  การออกแบบอัตลักษณ์ที่มองเห็นได้ เช่น การออกแบบสัญลักษณ์ โลโก้ รูปร่าง รูปทรง รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารให้เกิดการจดจำที่ทุกครั้งเวลาผู้บริโภคเห็นโลโก้ 
 • Data Vitualization
  การแปลงข้อมูลออกมาเป็นภาพในการสื่อสาร เช่น กราฟ แผนภูมิ แผนที่
สรุป

การออกแบบการสื่อสารเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับการทำตลาด โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องการให้แบรนด์มีความแตกต่างและเป็นที่รู้จักในตลาด เนื่องจากการออกแบบที่ดี จะช่วยดึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ออกมาได้อย่างชัดเจน ทำให้แผนการสื่อสารการตลาดไปยังผู้บริโภค มีความเด่นชัด น่าสนใจ ได้ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ


ขอบคุณข้อมูลจาก :
https://www.marketing91.com/communication-design/
https://contentshifu.com/blog/marketing-design-collaboration#1
https://www.popticles.com/communications/types-of-communication-design/
https://www.everydaymarketing.co/knowledge/marketing-communication-design/

Leave a comment