Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Mood and Tone ออกแบบ แบรนด์

Mood & Tone มีความสำคัญอย่างไรต่อการออกแบบแบรนด์

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจคือคุณภาพของสินค้าและบริการ แต่สิ่งแรกที่จะสะท้อนตัวตนของแบรนด์ออกมาสู่สายตาของผู้คนได้ชัดเจนที่สุดก็คือ อัตลักษณ์ของแบรนด์ อัตลักษณ์ของแบรนด์ (Brand CI) คืออะไร? : คือตัวตน ภาพลักษณ์ และความเป็นแบรนด์นั้นๆ หากให้เปรียบเป็นคนแล้วคงไม่ได้หมายถึงเพียงแค่หน้าตา แต่รวมถึงบุคลิก การแต่งกาย ลักษณะนิสัย และองค์ประกอบทุกอย่างที่รวมกันเป็นคนคนนั้น แบรนด์เองก็เช่นกัน กว่าจะออกมาเป็นแบรนด์หนึ่งจึงมีกระบวนการสร้างมากมาย ตั้งแต่รูปแบบของโลโก้ ฟอนต์ สี รวมไปถึง Mood & Tone ที่จะนำมาใช้ เพื่อสื่อให้เห็นว่าตัวตนของแบรนด์นั้นเป็นอย่างไร กลุ่มลูกค้าเป็นใคร และต้องการขายอะไร Mood & Tone  คือการใช้อารมณ์และความรู้สึกเข้ามาช่วยในการออกแบบ “Mood” คือ อารมณ์ของภาพที่แสดงออกมาให้เราเห็น ไม่ว่าจะเป็นความสงบ ความสุข ความเศร้า หรือแม้แต่ความหวาดกลัว ศิลปะบางชิ้นสามารถสื่ออารมณ์ออกมาได้อย่างชัดเจน ผ่านการแสดงสีหน้าของบุคคลในภาพ แต่บางชิ้นอาจต้องตีความจากหลายองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นแสง สี หรือวัตถุต่างๆ ด้วยเหตุนี้…

Read More

Pantone คืออะไร? ทำไมแบรนด์ต่างๆ ถึงเลือกใช้ในการกำหนด “สีของแบรนด์”

Pantone คืออะไร? ทำไมแบรนด์ต่างๆ ถึงเลือกใช้ในการกำหนด “สีของแบรนด์”

ในอดีต “สีคลาดเคลื่อน” เป็นปัญหาน่าปวดหัวของนักออกแบบในทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกราฟิกดีไซเนอร์ ที่มักจะมีปัญหาในการส่งงานให้โรงพิมพ์ พิมพ์ได้สีไม่ตรงกับที่ออกแบบ หรือสีไม่ตรงกันในการพิมพ์แต่ละรอบ แม้ว่าจะสั่งงานจากโรงพิมพ์เดียวกันก็ตาม ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1963 เป็นต้นมา รหัสสีของ Pantone ได้เข้ามามีบทบาทในการกำหนดมาตรฐานสีสำหรับสิ่งพิมพ์ ช่วยแก้ปัญหาให้นักออกแบบ และยังช่วยให้แบรนด์ต่างๆ สามารถกำหนดค่าสีประจำแบรนด์ได้อย่างแม่นยำขึ้นอีกด้วย   Pantone หรือ PMS Pantone Matching System (PMS) หรือที่คุ้นเคยกันในชื่อ “Pantone” คือมาตรฐานสีที่ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลากอุตสาหกรรม กำหนดขึ้นโดย Pantone LLC บริษัทผลิตสีอายุกว่า 70 ในสหรัฐอเมริกา ก่อนจะมี Pantone โรงพิมพ์แต่ละแห่งใช้ชาร์ตสีของตนเองในการกำหนดค่าสี ซึ่งทำให้งานที่พิมพ์จากโรงพิมพ์แต่ละแห่งมีสีต่างกันไปตามยี่ห้อหมึกพิมพ์และค่าการผสมสี งานชิ้นเดียวกันที่พิมพ์จากต่างโรงพิมพ์จึงอาจมีสีไม่ตรงกัน การหาค่าสีมาตรฐานเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับกราฟิกดีไซเนอร์ เปรียบเทียบความต่างระหว่างกระบวนการพิมพ์ด้วยระบบ PMS กับการพิมพ์ด้วยระบบ CMYK แบบดั้งเดิม ระบบ CMYK ใช้กระบวนการ “Process Color” ผสมจุดสีจาก 4 สี cyan,…

Read More