Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

8 ช่องทางการทำการตลาดออนไลน์ที่น่าสนใจช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ

ช่องทางการทำการตลาดออนไลน์ที่น่าสนใจช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ

ในปัจจุบันสื่อออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของใครหลายคนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง ความรวดเร็ว และความสะดวกสบายจากการใช้สื่อออนไลน์ ยังได้ถูกนำมาปรับใช้กับภาคธุรกิจ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจ ไปจนถึงขั้นตอนของการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ

การทำการตลาดออนไลน์ที่เรารู้จักกันโดยทั่วไป สามารถแบ่งออกได้เป็น 8 ช่องทางหลัก ได้แก่ SEO, Google Ads, Social Media Marketing, Content Marketing, Video Marketing, Email Marketing, Influencer Marketing และ Affiliate Marketing ซึ่งแต่ละช่องทาง มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ช่องทางการทำการตลาดออนไลน์

  • SEO (Search Engine Optimization)

SEO หรือ Search Engine Optimization คือ การปรับแต่งเว็บไซต์ด้วยเทคนิคต่างๆ ทั้งบนเว็บไซต์ (On-page) และนอกเว็บไซต์ (Off-page) เพื่อให้เว็บไซต์เป็นไปตามมาตรฐานของ Google มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ที่สุด และนำมาขึ้นแสดงบนหน้าแรก

โดยเบื้องต้นจะเป็นการปรับบนเว็บไซต์ (On-page Optimization) ในด้าน Meta Title, Meta Description, Keyword Density, Image Optimization, Website Structure, Site Map และ Page Speed เป็นต้น และในส่วนของนอกเว็บไซต์ (Off-page Optimization) จะเป็นการสร้าง Backlink จากการทำ Outreach เพื่อให้ได้ Backlink ที่มีคุณภาพ 

โดยภายในของ Google จะมี Algorithm เพื่อใช้ในการคัดเลือกเว็บไซต์ที่จะขึ้นมาแสดงผล ยิ่งเว็บไซต์ไหนตรงเกณฑ์ของ Google มากที่สุด และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ค้นหามากที่สุด ก็มีโอกาสที่จะได้รับการแสดงผลบนหน้าแรกของการค้นหาได้มากกว่า

  • Google Ads (Google AdWords)

Google Ads (ชื่อเดิม Google AdWords) คือ การทำโฆษณาผ่านเครือข่าย Google ซึ่งรูปแบบโฆษณาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ Google Search หรือที่เราเรียกกันว่า SEM (Search Engine Marketing) ซึ่งเป็นส่วนของ Paid Search หรือ Pay Per Click (PPC)​

และรองมาอันดับ 2 โฆษณาที่เราสามารถพบเจอบน Google ได้บ่อย ก็คือ Google Display Network หรือ GDN เป็นรูปแบบการโฆษณาผ่านแบนเนอร์โฆษณาบนเว็บไซต์ต่างๆ ที่กลุ่มเป้าหมายของเรามีการใช้งาน ซึ่งจะช่วยสร้าง Brand Awareness ทำให้คนจดจำแบรนด์ของเรา หรือ Key Message ที่เราต้องการจะสื่อสารได้ และนอกจากนั้น ยังรวมถึงช่องทาง Youtube Ads, Mobile App Ads, Google Shopping Ads และ การ Remarketing อีกด้วย

  • SMM (Social Media Marketing)

SMM หรือ Social Media Marketing คือ การทำการตลาดบนโซเชียลมีเดียหรือสื่อออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Twitter, LINE โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับแพลตฟอร์มนั้นๆ เช่น การโพสข้อความ รูปภาพ วิดีโอ รวมถึงอาจมีการเสียเงินลงโฆษณาเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น

  • Content Marketing

Content Marketing คือ กลยุทธ์การตลาดด้วยการสร้างคอนเทนต์ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ บทความ รูปวาด ภาพถ่าย อินโฟกราฟิก วิดีโอ หรือพอดแคสต์ เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดในการส่งมอบคุณค่าหรือความรู้ ดึงดูดเพื่อกลุ่มเป้าหมาย สร้างการจดจำแบรนด์ หรือกระตุ้นการตัดสินใจ เป็นต้น

อ่านเรื่องราวของ “Content Marketing คืออะไร? มีประโยชน์ต่อการสร้างแบรนด์ยังไง” เพิ่มเติม

  • Video Marketing

Video Marketing คือ การทำการตลาดโดยใช้สื่อประเภท ‘วิดีโอ’ ซึ่งรูปแบบของวิดีโอคอนเทนต์เป็นการตลาดที่กำลังได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่มักชื่นชอบการ “ดู” มากกว่า “อ่าน” ทำให้วิดีโอคอนเทนต์สามารถส่งสารหรือข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย และสามารถสร้างภาพลักษณ์หรือการรับรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยช่องทางหลักในการสร้างวิดีโอ ได้แก่ YouTube, Facebook, Instagram, TikTok

  • Influencer Marketing

Influencer Marketing คือ การทำการตลาดผ่านกลุ่มคนที่มีอิทธิพลบนโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะบน Facebook Instagram หรือ Twitter ซึ่งคนเหล่านี้จะมีฐานแฟนคลับคอยสนับสนุน ซึ่งกลุ่มที่มีอิทธิพลอาจเป็นได้ทั้ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน, ดารา, Net Idol และ Celebrity โดย Influencer ไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับการมีผู้ติดตามมากเสมอไป แต่ควรเป็นคนที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมโยงหรือรู้สึกเป็นพวกเดียวกันกับการนำเสนอขายสินค้านั้นๆ

  • Affiliate Marketing

Affiliate Marketing คือ การทำการตลาดแบบพันธมิตร โดยอาศัยตัวแทนหรือนายหน้าในการโฆษณาสินค้าหรือบริการ เพื่อแลกกับค่า Commission จากการช่วยขายเป็นการตอบแทน ซึ่งเป็นอีกกลยุทธ์ยอดนิยมที่ช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้ได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการผลักดันสินค้าโดยนักการตลาด Afiliate

  • Email Marketing

Email Marketing คือ กลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านในรูปแบบของอีเมลล์ โดยทั่วไป Email Marketing มักใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้า การโฆษณาสินค้าและบริการใหม่ๆ การเผยแพร่ข่าวสารหรือโปรโมชั่นต่างๆ รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับแบรนด์และรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง

สรุป

การทำการตลาดออนไลน์มีรูปแบบที่ให้เราสามารถนำไปใช้ได้หลากหลาย โดยธุรกิจไม่จำเป็นที่จะต้องนำทุกช่องทางมาใช้กับแบรนด์ของตัวเอง แต่สิ่งสำคัญคือการเลือกใช้ช่องทางให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย และทำการศึกษาช่องทางนั้นๆ ให้ดี เพื่อนำมาต่อยอดการทำโฆษณา และส่งต่อคอนเทนต์ไปสู่กลุ่มลูกค้าของเราต่อไป


ขอบคุณข้อมูลจาก :
https://pacymedia.com/2021/06/21/what-is-seo/
https://www.makewebeasy.com/th/blog/what-is-google-ads/
https://www.cotactic.com/blog/what-is-video-marketing/
https://nipa.co.th/th/article/digital-marketing/influencer-marketing-ทางเลือกใหม่ของการทำการตลาดออนไลน์
https://katalyst.kasikornbank.com/th/blog/Pages/affiliate-marketing-for-startup.html

Leave a comment

0.0/5