Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

แก้ปัญหาส่งงานแล้วฟอนต์หาย ด้วยไฟล์ PDF/X

แก้ปัญหาส่งงานแล้วฟอนต์หาย ด้วยไฟล์ PDF/X

สมัยก่อนการส่งไฟล์งานข้ามเครื่องเป็นเรื่องยุ่งยากวุ่นวาย เพราะบางครั้งฟอนต์ที่เราใช้ในงาน อาจจะไม่มีในเครื่องที่ส่งข้อมูลไป ทำให้เปิดไฟล์แล้วหน้าตางานไม่เหมือนเดิม ต้องมานั่ง Create Outline หรือโหลดฟอนต์ใส่เครื่องใหม่ที่จะส่งงานไปด้วย

แต่ปัจจุบันปัญหานี้สามารถแก้ได้ง่ายๆด้วยการบันทึกงานเป็นไฟล์ “PDF/X” ทำให้การส่งงานข้ามเครื่อง หรือส่งงานไปพิมพ์ที่โรงพิมพ์ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

PDF คืออะไร?
PDF คืออะไร?

PDF คือไฟล์ที่พัฒนามาเพิ่อแก้ปัญหาการส่งงานข้ามอุปกรณ์แบบนี้ มีข้อดีคือ

 • แยกข้อมูลกับภาพออกจากกัน และปรับความละเอียดภาพได้ตามต้องการ
 • แนบฟอนต์ที่ใช้ในเอกสารลงไปด้วย เปิดไฟล์ที่เครื่องไหนก็หน้าตาเหมือนกัน 
 • สามารถใส่ไฟล์เสียง หรือวิดีโอลงไปในเอกสารได้

อย่างไรก็ตาม PDF เป็นไฟล์ที่ใช้สำหรับอ่านอย่างเดียว แก้ไขเนื้อหาไม่ได้ (ต้องใช้โปรแกรมสำหรับแก้ไขไฟล์ PDF โดยเฉพาะ) ดังนั้นจึงควรตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนแปลงเป็น PDF

PDF/X สำหรับงานสิ่งพิมพ์
PDF/X สำหรับงานสิ่งพิมพ์

นอกจากไฟล์ PDF ธรรมดาแล้ว ยังมีไฟล์ PDF/X ที่พัฒนามาเพื่อใช้กับโรงพิมพ์โดยเฉพาะ และยังมีประเภทไฟล์แยกย่อยออกไปอีก เช่น

 • PDF/X-1a (2001) > ไฟล์ PDF/X ตามมาตรฐานโรงพิมพ์ทั่วไป
 • PDF/X-3 (2002) > สามารถเปิดใน Adobe Acrobat ได้
 • PDF/X-4 (2008) > มีความสามารถในการจัดการสีมากขึ้น

โดยเราสามารถสร้างไฟล์ PDF/X ได้จากโปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, และ Adobe InDesign

วิธีการสร้างไฟล์ PDF/X
วิธีการสร้างไฟล์ PDF/X
 1. เลือก File > Save As
2. ในช่อง Save as Type เลือก Adobe PDF (.PDF)
 1. ในช่อง Save as Type เลือก Adobe PDF (.PDF)
วิธีการสร้างไฟล์ PDF/X
 1. ตั้งค่า Adobe PDF Preset เลือก PDF/X-1a:2001 หรือสอบถามโรงพิมพ์ล่วงหน้าว่าต้องใช้ไฟล์ประเภทไหน เพราะแต่ละโรงพิมพ์อาจมีรายละเอียดไม่เหมือนกัน
วิธีการสร้างไฟล์ PDF/X
 1. ในหัวข้อ Mark and Bleeds เลือก Trim Marks เพื่อพิมพ์งานแบบตัดตก
 2. Save PDF
วิธีการสร้างไฟล์ PDF/X

เท่านี้ก็ส่งงานให้โรงพิมพ์อย่างสบายใจ ไม่ต้องกลัวฟอนต์หายแล้ว

 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล : 

 • https://manastudio.net, PDF คืออะไร
 • https://helpx.adobe.com, About Adobe PDF

 

Leave a comment