Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
แก้ปัญหาส่งงานแล้วฟอนต์หาย ด้วยไฟล์ PDF/X

แก้ปัญหาส่งงานแล้วฟอนต์หาย ด้วยไฟล์ PDF/X

สมัยก่อนการส่งไฟล์งานข้ามเครื่องเป็นเรื่องยุ่งยากวุ่นวาย เพราะบางครั้งฟอนต์ที่เราใช้ในงาน อาจจะไม่มีในเครื่องที่ส่งข้อมูลไป ทำให้เปิดไฟล์แล้วหน้าตางานไม่เหมือนเดิม ต้องมานั่ง Create Outline หรือโหลดฟอนต์ใส่เครื่องใหม่ที่จะส่งงานไปด้วย แต่ปัจจุบันปัญหานี้สามารถแก้ได้ง่ายๆด้วยการบันทึกงานเป็นไฟล์ “PDF/X” ทำให้การส่งงานข้ามเครื่อง หรือส่งงานไปพิมพ์ที่โรงพิมพ์ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป PDF คืออะไร? PDF คือไฟล์ที่พัฒนามาเพิ่อแก้ปัญหาการส่งงานข้ามอุปกรณ์แบบนี้ มีข้อดีคือ แยกข้อมูลกับภาพออกจากกัน และปรับความละเอียดภาพได้ตามต้องการ แนบฟอนต์ที่ใช้ในเอกสารลงไปด้วย เปิดไฟล์ที่เครื่องไหนก็หน้าตาเหมือนกัน  สามารถใส่ไฟล์เสียง หรือวิดีโอลงไปในเอกสารได้ อย่างไรก็ตาม PDF เป็นไฟล์ที่ใช้สำหรับอ่านอย่างเดียว แก้ไขเนื้อหาไม่ได้ (ต้องใช้โปรแกรมสำหรับแก้ไขไฟล์ PDF โดยเฉพาะ) ดังนั้นจึงควรตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนแปลงเป็น PDF PDF/X สำหรับงานสิ่งพิมพ์ นอกจากไฟล์ PDF ธรรมดาแล้ว ยังมีไฟล์ PDF/X ที่พัฒนามาเพื่อใช้กับโรงพิมพ์โดยเฉพาะ และยังมีประเภทไฟล์แยกย่อยออกไปอีก เช่น PDF/X-1a (2001) > ไฟล์ PDF/X ตามมาตรฐานโรงพิมพ์ทั่วไป…

Read More