Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
ขายสินค้าด้วยทักษะ Copywriting จับมือเขียนแบบ Step by Step

ขายสินค้าด้วยทักษะ Copywriting จับมือเขียนแบบ Step by Step

“มีสินค้าดีๆ อยู่ในมือ แต่กลับขายไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้” หรือคอนเทนต์ของเราไม่ดึงดูดลูกค้า? คอนเทนต์ที่ดีจะดึงดูดลูกค้าในตัวเองและช่วยให้ประหยัดงบประมาณโฆษณา ทักษะการเขียนจึงนับว่าสำคัญมากสำหรับการขายสินค้า เพราะคอนเทนต์ทุกประเภทต้องเริ่มต้นด้วยการเขียนก่อนทั้งนั้น แม้แต่คอนเทนต์วิดีโอ ก็ยังต้องมีการเขียนโครงเรื่องและพล็อตหลักๆไว้ ซันนี่เลยมาแจกสูตรการเขียน “Copywriting” วิธีการเขียนเพื่อการขายโดยเฉพาะ ขั้นตอนอาจจะเยอะสักหน่อย แต่ฝึกบ่อยๆ ยอดขายเพิ่มขึ้นแน่นอน! Copywriting คืออะไร? การเขียนบทความที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านเกิดแรงจูงใจที่จะลงมือทำอะไรบางอย่าง เช่น ซื้อสินค้า สมัครสมาชิก หรือลงทะเบียน เป็นต้น โดยจุดประสงค์การขายนั้นอาจจะเห็นได้ชัดเจน หรือแฝงอยู่ในใจความสำคัญของบทความก็ได้ ต่างจาก Content Writing ที่เป็นบทความประเภทให้ข้อมูลหรือให้ความรู้ อาจมีจุดประสงค์ทางการตลาดเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจ สร้างการรับรู้แบรนด์ แต่ไม่มีจุดประสงค์เพื่อการขายที่ชัดเจน   ขั้นตอนการเขียน Copywriting แบบ Step by Step   1. เข้าใจสินค้า ก่อนอื่นต้องมีความรู้ความเข้าใจรายละเอียดของสินค้า รู้ว่าอะไรเป็นจุดเด่นของสินค้าที่เหนือกว่าคู่แข่ง จุดเด่นนั้นเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการหรือไม่ และสื่อสารจุดเด่นนี้ออกไปให้ชัดเจน 2. รู้จักกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการให้อ่านบทความ ซึ่งก็คือลูกค้าที่เราต้องการให้ซื้อสินค้าของเรานั่นเอง กลุ่มลูกค้าของเรามีลักษณะอย่างไร…

Read More