Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Pantone คืออะไร? ทำไมแบรนด์ต่างๆ ถึงเลือกใช้ในการกำหนด “สีของแบรนด์”

Pantone คืออะไร? ทำไมแบรนด์ต่างๆ ถึงเลือกใช้ในการกำหนด “สีของแบรนด์”

ในอดีต “สีคลาดเคลื่อน” เป็นปัญหาน่าปวดหัวของนักออกแบบในทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกราฟิกดีไซเนอร์ ที่มักจะมีปัญหาในการส่งงานให้โรงพิมพ์ พิมพ์ได้สีไม่ตรงกับที่ออกแบบ หรือสีไม่ตรงกันในการพิมพ์แต่ละรอบ แม้ว่าจะสั่งงานจากโรงพิมพ์เดียวกันก็ตาม ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1963 เป็นต้นมา รหัสสีของ Pantone ได้เข้ามามีบทบาทในการกำหนดมาตรฐานสีสำหรับสิ่งพิมพ์ ช่วยแก้ปัญหาให้นักออกแบบ และยังช่วยให้แบรนด์ต่างๆ สามารถกำหนดค่าสีประจำแบรนด์ได้อย่างแม่นยำขึ้นอีกด้วย   Pantone หรือ PMS Pantone Matching System (PMS) หรือที่คุ้นเคยกันในชื่อ “Pantone” คือมาตรฐานสีที่ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลากอุตสาหกรรม กำหนดขึ้นโดย Pantone LLC บริษัทผลิตสีอายุกว่า 70 ในสหรัฐอเมริกา ก่อนจะมี Pantone โรงพิมพ์แต่ละแห่งใช้ชาร์ตสีของตนเองในการกำหนดค่าสี ซึ่งทำให้งานที่พิมพ์จากโรงพิมพ์แต่ละแห่งมีสีต่างกันไปตามยี่ห้อหมึกพิมพ์และค่าการผสมสี งานชิ้นเดียวกันที่พิมพ์จากต่างโรงพิมพ์จึงอาจมีสีไม่ตรงกัน การหาค่าสีมาตรฐานเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับกราฟิกดีไซเนอร์ เปรียบเทียบความต่างระหว่างกระบวนการพิมพ์ด้วยระบบ PMS กับการพิมพ์ด้วยระบบ CMYK แบบดั้งเดิม ระบบ CMYK ใช้กระบวนการ “Process Color” ผสมจุดสีจาก 4 สี cyan,…

Read More