Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Customer Loyalty เดอะแบกตัวจริงของคนทำธุรกิจ

ทำไม Customer Loyalty ถึงเป็นเดอะแบกของคนทำธุรกิจ? เพราะ Customer Loyalty คือ ลูกค้าประจำ ขึ้นชื่อว่า ‘ประจำ’ ก็หมายถึงคนที่มักจะเวียนกลับมาซื้อของกับเราซ้ำๆ ใช่ไหมล่ะคะ ลูกค้ากลุ่มนี้มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์สูง นอกจากซื้อซ้ำแล้ว ยังติดตามผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ จึงมีค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ โดยเฉลี่ยแล้ว เราจะขายสินค้าให้ลูกค้าใหม่ได้เพียงแค่ 5-20% ในขณะที่ขายให้ลูกค้าเก่าได้ถึง 60-70% ฉะนั้น การหาลูกค้าใหม่ก็สำคัญ แต่ที่สำคัญยิ่งกว่าคือต้องรักษาลูกค้าเก่าไว้ให้ได้

Read More