Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sunny x CMED แบรนด์นวัตกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ไทยให้ก้าวสู้สินค้าจีน

มีสินค้ามากมายที่สร้างจากนวัตกรรมใหม่ๆที่ผู้ผลิตบรรจงคิดค้นขึ้นมา เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่บ่อยครั้งทีสินค้าเหล่านั้นไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควร เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง เช่นเดียวกับ CMED แบรนด์อุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้ผลิต CMED “วีลแชร์ยืนได้” และ CMED Hoist เครื่องยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ผลิตโดยคนไทย เพื่อเข้ามาช่วยดูแลสุขภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยอัมพฤก อัมพาต รวมถึงลดความเหนื่อยล้าของผู้ดูแล ซึ่งมักจะเป็นลูกหลานของผู้ป่วยเอง Sunnysideup Studio ได้วิเคราะห์ทิศทางการตลาดดิจิทัลของแบรนด์ CMED แล้วพบว่า แม้ว่าผลิตภัณฑ์ของ CMED จะพัฒนามาโดยคนไทย เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของคนไทย ทำให้มีจุดเด่นคือไม่ต้องรออะไหล่ ไม่ต้องนำเข้า ราคาจึงไม่แพง ถ้าเทียบกับสินค้าชนิดเดียวกันที่นำเข้าจากทางยุโรป แต่ก็นับว่ามีราคาสูงในประเทศไทยเมื่อเทียบกับคู่แข่งสินค้าที่นำเข้าจากจีน โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องใช้งาน เพราะกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มเฉพาะเจาะจง สินค้าที่นำเข้าราคาถูกมาไม่สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้แต่มีการทำการตลาดที่ดี ทำให้กลุ่มเป้าหมายหันไปเลือกซื้อจากคู่แข่งราคาถูกก่อน ทีม Content Creator ของ Sunnysideup Studio จึงสร้างคอนเทนต์ให้ความรู้กับลูกค้า เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และทำให้ผู้บริโภคเห็นว่าสินค้าของแบรนด์จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาการดูแลผู้ป่วยติดเตียงอย่างไร ซึ่งคอนเทนต์ที่สื่อสารออกไป ต้องสื่อสารเนื้อหาเชิงวิชาการให้อ่านเข้าใจง่าย…

Read More