Skip to content Skip to footer

Lopazelle

Digital Advertising

LOPAZELLE เป็นแบรนด์ที่มีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าที่ได้รับการคิดค้นขึ้นจากส่วนผสมจากธรรมชาติบริสุทธิ์ และส่วนผสมที่สกัดจากกัญชาทางการแพทย์ โดยผ่านขบวนการเทคโนโลยีและการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ทำให้ได้นวัตกรรมการรวมตัวของสารสกัดเข้มขัน ผ่านการรับรองสำหรับผิวแพ้ง่าย

แต่แบรนด์มีปัญหาเรื่องการทำ artwork และการทำโฆษณาเพราะมีส่วนผสมที่มีความละเอียดอ่อนในการโฆษณาจึงทำให้โดนปิดกั้นในตัวของโพสและโฆษณาได้ง่าย จึงมอบหมายให้ซันนี่ช่วยทำ artwork ที่คุม Mood & Tone ไปในทิศทางเดียวเพื่อให้เกิดภาพจำของแบรนด์ และช่วยในการวางแผนการทำโฆษณาไม่ให้โดนปิดกั้นในชองทางออนไลน์

ClientLopazelleFacebookLOPAZELLE SkincareYear2022Share