Skip to content Skip to footer

Purry Paws

Digital Advertising

แบรนด์ทรายแมวน้องใหม่ที่พึ่งเข้าตลาด ยังไม่มีเวลา และความถนัดในการทำคอนเทนต์โปรโมทออนไลน์ จึงมอบหมายให้ซันนี่ช่วยให้ในการคิดคอนเทนต์ถ่ายคลิปวีดีโอลง Tiktok เพื่อขยาย Awareness ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

ClientPurry PawsTikTokpurrypawsofficialYear2023Share