Skip to content Skip to footer

Suika – แตงโม

แนวคิดการออกแบบ

สำหรับแนวคิดการออกแบบ การใช้งานของเว็บไซต์ แตงโม เป็นเว็บไซต์ที่ใช้งานในด้านการจำหน่ายสินค้า ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าจะอยู่ในช่วงวัยทำงานไปจนถึงผู้ใหญ่ จึงมีการออกแบบโดยไม่มีลูกเล่นมากเกินไป เพื่อให้ง่ายต่อการสั่งซื้อ มีการแยกหมวดหมู่ของสินค้าอย่างชัดเจน เพื่อง่ายต่อการค้นหา โดยมีการดีไซน์ยึดตามหลัก CI ของบริษัทลูกค้า

Website Design & Programming

การออกแบบเว็บไซต์ Suika – แตงโม มีการออกแบบ แบบ Responsive สามารถใช้ได้ทั้ง Desktop, Tablet, และ Mobile เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการจำหน่ายสินค้าต่างๆ ของแตงโม มีการแยกหมวดหมู่ของสินค้าอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้เข้ามาค้นหา หาสิ่งที่ต้องการได้โดย ง่าย และมีการออกแบบเน้นให้ใช้งานง่าย อ่านง่าย สบายตา

ClientSuika - แตงโมWebsiteSuika - เสื้อแตงโมYear2023Share