Skip to content Skip to footer

MYCLOUD

Printed Media

ทางซันนี่ ได้รับมอบหมายให้ดูแลตั้งแต่ การออกแบบ CI (Corporate Identity)
มีการปรับเปลี่ยนในแต่ละปีตามการเติบโตขึ้นของบริษัทลูกค้า
โดยสิ่งพิมพ์ต่างๆที่ทางซันนี่รับผิดชอบ มีตั้งแต่ การออกแบบ นามบัตร โบรชัวร์ ไปจนถึงการออกแบบบูธ

ClientMY CLOUDFacebookMyCloudFulfillmentYear2023Share