BOOKLET DESIGN

ออกแบบบุ๊ค หรือ แคตตาล็อค

  • Original Design

  • Resize to Fit Different Media

  • Print and/or Digital

ออกแบบรูปเล่มให้สวยงามสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร

ซันนี่ไซต์อัพ ดิจิตอลเอเจนซี่ ให้บริการออกแบบและช่วยควบคุมการผลิตบุ๊คเลท และ แคตตาล็อค คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาการตรวจพรูฟกับโรงพิมพ์อีกต่อไป เราจัดการให้ตั้งแต่ต้นทางถึงส่งมอบ

Original Design

ออกแบบตามงานโดยเฉพาะ ให้น่าสนใจ ไม่ได้แค่จับวางบนเทมเพลทจนดูเหมือน ๆ กับของคนอื่น

Original Design

Resize to Fit Different Media

ปรับแต่งขนาดต่างๆได้สำหรับนำไปใช้กับสื่อต่าง ๆ

Resize to Fit Different Media

Print and/or Digital

สามารถเลือกนำไปใช้ได้ทั้งงานพิมพ์ หรือ ไฟล์ดิจิตอล

Print and/or Digital

Download Credential 2022
Download PDF