การออกแบบเว็บไซต์ AIS mPay Station มีการออกแบบแบบ Responsive สามารถใช้ได้ทั้ง Desktop, Tablet, และ Mobile เน้นการรวบรวมใส่ข้อมูล บริการแบบครบวงจร การออกแบบเน้นให้ใช้งานง่าย อ่านง่าย และสะดวกสบาย โดยทางทีมออกแบบได้มีการสรุปข้อมูลทั้งหมด และแบ่งหัวข้อออกมาให้ น้อยที่สุด แต่ข้อมูลครบถ้วน และเพื่อให้ผู้เข้ามาค้นหา หาสิ่งที่ต้องการได้โดยง่าย

AIS 1
AIS 2
AIS 3

Download Credential 2022
Download PDF