Skip to content Skip to footer

NeoX

Digital Advertising

NEOX เป็นแบรนด์ผู้นำผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี LED ขนาดใหญ่แต่เนื่องจากปัจจุบันแบรนด์ขาดการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและลงคอนเทนต์ทางออนไลน์เนื่องจากแบรนด์เชี่ยวชาญด้านออฟไลน์เป็นหลัก ส่งผลให้ผู้บริโภคยังไม่รู้จักสินค้าของ NEOX ได้เท่าที่ควรจะเป็น

จึงมอบหมายทีมงานซันนี่ไซด์อัพสตูดิโอ เข้ามาช่วยด้านการประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์ รวมถึงจัดทำแคมเปญเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ Dealer และ แบรนด์ เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ในวงกว้าง ดึงดูดลูกค้ามากยิ่งขึ้น

ClientNeoXFacebookNeoX LightingYear2023Share