Skip to content Skip to footer

AIS mPay

Website Design

การออกแบบเว็บไซต์ AIS mPay Station มีการออกแบบแบบ Responsive สามารถใช้ได้ทั้ง Desktop, Tablet, และ Mobile เน้นการรวบรวมใส่ข้อมูล บริการแบบครบวงจร การออกแบบเน้นให้ใช้งานง่าย อ่านง่าย และสะดวกสบาย โดยทางทีมออกแบบได้มีการสรุปข้อมูลทั้งหมด และแบ่งหัวข้อออกมาให้ น้อยที่สุด แต่ข้อมูลครบถ้วน และเพื่อให้ผู้เข้ามาค้นหา หาสิ่งที่ต้องการได้โดยง่าย

ClientAIS mPayYear2022Share